Vårt digra Wappenbord är dukat lördagen den 1.5 kl. 10:30–15:00. På bordet finns delikatesser för var och en, i vappenbrunschens anda. Avnjut på plats eller ta med.
Välkommen!