Vi inleder midsommarnöjet med tankningstorsdag 18.6 i Ankkurituuli. Veckans bästa tankningsdag till ära har vi mäktiga erbjudanden: bl.a. i vår restaurang burgar- och schnitzelerbjudande samt i vår butik Voltera Summer Ready spolarvätska 3 l till erbjudandepriset 5€.

P.S. Dessutom kan två lyckliga tankande kunder vinna ett 50 euros bensinpresentkort. Det lönar sig alltså på torsdagen att komma och fylla tanken samt uppleva tankningstorsdagens stämning i Ankkurituuli.